Vad är skillnaden på solfångare och solceller?

Det har skett en helomvändning inom svensk solenergi. När de första solpanelerna kom handlade det om att värma vatten till en stor ackumulatortank som försåg det egna huset med värme/varmvatten. Ett system som kallas för solvärme eller termisk solenergi. I takt med värmepumparnas framgång och det faktum att vi behöver mest värme i våra system under den delen av året när solen skiner som minst, har solvärme minskat drastiskt.

Vilken sorts solpaneler använder Mariebergs?

Våra solceller är anpassade för det skandinaviska klimatet och vi säljer endast  320w premiumpaneler. Kvalitetsprodukter från svenska NIBE med en 25-års effektgaranti. Solpanelerna har de dokumenterat bästa produktionsprocesserna och tillverkas med minsta möjliga miljöpåverkan. Samtliga paneler tillverkas i Kina hos ledande tillverkare.

Hur går det till att beställa solceller genom Mariebergs?

Du gör en intresseanmälan via hemsidan eller kontakta oss via telefon, därefter gör vi ett hembesök och lämnar en offert. Ni kontaktar kommunen och kontrollerar att er fastighet inte kräver bygglov, därefter gör vi en beställning, installation och förbereder mikroproduktion – sen börjar er anläggning producera miljövänlig el.

Vilka komponenter och produkter ingår i systemet?

Solcellspaketeten har åtta olika grundeffekter; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 och 24 kW. Med solcellspaketen kan du använda 10–80 solpaneler och få ut 3–24 kW. Därefter kan du multiplicera det stora paketet till önskad effekt. Solpanelerna passar att montera på de flesta taktyper som tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak.

Hur snabbt kan solcellerna vara på plats?

Vi har som mål att installera din anläggning inom sex veckor från din beställning. Under november till mars, eller vid dålig väderlek, görs inga installationer. Så fort installationen är färdig byter ditt elnätbolag mätare så att du kan börja sälja ditt överskott, mer info från din elnätsleverantör.

Tiden beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har. 

Hur stor plats tar solcellerna på taket?

Standardmodulerna från NIBE är ca 1,6 kvadratmeter, minsta anläggningen på 3kw upptar alltså en yta på ca 16kvm, kontakta oss så hjälper vi till med att räkna ut vad som passar just din fastighet.

Solceller blir bättre för varje år. Borde jag vänta?

Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge. En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.

Är det lönsamt med solpaneler?

Solelen har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Varför är solceller billigare idag än förra året?

Priset på solcellspaket har sjunkit drastiskt de senaste åren. Efterfrågan på världsmarknaden har ökat markant och produktionen av paneler med solceller har rationaliserats. I Europa är det framför allt Tyskland och Danmark, där elpriserna är dyra, som drivit på utvecklingen av solpaneler. Tack vare detta har kostnaden på solcellspaket sjunkit till en helt annan nivå och blivit riktigt intressant även för den svenska konsumenten.

På vilka typer av hustak fungerar det att montera solceller?

Solpanelerna monteras på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor som ingår i vårt grundpaket. Våra solcellspaket passar för små som stora villor, fastigheter byggnader med tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak. Vi har tyvärr ingen möjlighet att montera på eternittak.

Takytan bör minst en lutning på cirka 20-50 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir sämre vid mindre lutning.

Går det att delbetala solcellerna?

Att installera solceller kan vara ansträngande för plånboken. Även om det är en lönsam investering, har du kanske varken tid eller möjlighet att spara ihop till installationen. Därför erbjuder vi en enkel delbetalning i samarbete med Ecster AB, som är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. 

Du kan själv välja hur du vill amortera lånet (annuitet eller rak amortering) och vilken återbetalningstid som passar dig bäst. Du kan välja att delbetala dina solceller på upp till tio år till en låg rörlig ränta.Ingen säkerhet behövs och du kan amortera extra eller slutbetala utan extra kostnad. Ansök direkt via hemsidan under lånelöfte.

Kan man köpa era paketet i hela Sverige?

Vi levererar och projekterar i hela Sverige om du enbart köper en materialsats. Våra team av rådgivare och montörer gör hembesök standard-installationer normalt i Stockholm/Mälardalen, Södra Skåne/Stor-Malmö, Södra Dalarna, Uppland, Gävleborg samt på Gotland. Men vi utökar hela tiden vår verksamhet, kontakta oss för offert så hjälper vi till oavsett var du bor.

Vad behöver jag fylla i för dokumentation?

På NIBES hemsida finner du färdiga dokument för varje produkt, bara att ladda ner här https://www.nibe.eu/sv-se/support/manualer-och-dokument

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskotts-el till ett elbolag?

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du sälja solel till de flesta elbolagen på den svenska marknaden. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kWp.

För att du ska kunna sälja din el så behöver man ofta vara en så kallad Nettokonsument. Det innebär att du köper mer el från elnätet än du säljer ut på elnätet. Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte.

Behöver jag göra ett mätarbyte?

För att kunna sälja din el som du producerar och skicka ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Klassas din produktion som mikroproduktion är mätarbytet är kostnadsfritt. Bytet ska göras så snart som möjligt när anmälan har skickats in av behörig installatör om att installationen är färdig.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet. Denna överskottsel kan du sälja till din ordinarie leverantör av el, prata med ditt elbolag för mer info.

Varför räknar min mätare min produktion som förbrukning?

Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt som förbrukning. I dessa fall tickar mätaren uppåt när anläggningen producerar el som matas ut på nätet. Om du råkar ut för detta, stäng av anläggningen tills det att ditt nätbolag bytt din mätare kostnadsfritt.

Vad behöver jag anmäla till elhandelsbolaget respektive elnätsbolaget?

Du behöver inte anmäla någonting. Våra rådgivare och installatörer hjäper dig med alla handlingar till nätbolaget i samband med installationen. Det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.

Hur går anslutning till elnätet till?

Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till nätbolaget. När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

Finns det några speciella krav på nätbolagets anslutning?

För att personal ska kunna arbeta säkert på elmätaren, ska en elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare, bör vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för nätbolagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4. Arbetsbrytaren ska ha en varselskylt med gul bakgrund, det monterar våra installatörer.

När kan jag börja använda anläggningen?

Du kan använda ditt system när elnätsbolaget bytt din elmätare, innan dess ska det vara avstängt.

Grönt ROT-avdrag för solceller?

Vid en installation av solcellspaket går det att göra att from januari 2021 göra ett ROT-avdrag som motsvarar 15% av totalkostnaden på hela investeringen.

Vi hjälper till med ansöka och du som kund behöver endast ha rätt att ansöka om ROT.

Det tidigare solcellsbidraget upphörde 8 juli 2020.

 

Var gör ni gratis hembesök och rådgivning?

Vi erbjuder alltid gratis hembesök och offert 50 km från vår närmaste anläggning, kontakta oss via intresseanmälan eller ring oss lokalt på respektive ort eller region.

Vi finns representerade med fysiska butiker och utställningar i Stockholm(2), Malmö, Uppsala, Bålsta, Gävle och Ludvika. På Gotland har vi en mobil-rådgivning men ingen fysisk utställning. 

Skulle vi inte finnas på din hemort så hjälper vi självklart till med teknikens hjälp, med ritningar, mail och bilder kommer vi långt - vi stämmer alltid av på plats innan montage om du väljer att beställa av oss!

Kan jag koppla ihop solcellerna med min värmepump?

Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller. Har du en Nibe produkt så går det utmärkt att koppla ihop systemen via Nibe Uplink.

Säljer ni till företag och installatörer?

Vi har viss grossistverksamhet och lager av solprodukterna samt företagsförsäljning av material till yrkesbyggare, installatörer(F-skatt), elektriker - kontakta din närmaste butik som hjälper till med kontoansökan, rådgivning och lokal leverans.

Vi erbjuder hela NIBES solcellssortiment och skickar över hela landet.

Vill du vara avtals,- företags- eller kreditkund till Mariebergs, då erbjuder vi även möjligheten med fakturering efter sedvanlig kreditprövning via SYNA. Fakturaavgiften är f.n 50 kr.

Hur mycket lyser solen i Sverige och var är det bäst?

Ta fram den årliga solinstrålningen med hjälp av kartan. Beroende på solpanelens placering enligt figur, erhålls anläggningsspecifik solstrålning i procent.

2. Multiplicera resultatet med anläggningens toppeffekt (t.ex. 3,2 kW, 6,4 kW, 9,6 kW, 12,8 kW, 16 kW, 19,2 kW).

3. Multiplicera resultat 2 med en konstant 0,9 för beräkning av energiproduktionen i kWh/år (med reservation för skuggning, nedsmutsning, och snötäckning).

Exempel: Stockholm, 6,4 kW, 45°, montering söder. 1000 x (112/100) x 6,4 x 0,9 = 6451 kWh/

Hur fungerar solcellerna?

En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. fasad, vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Vilken verkningsgrad har solpanelenar?

Verkningsgraden är ca 18 % på NIBES solpaneler som vi säljer. Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från träd, flaggstång, TV-antenn.

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden. Ibland står det kWt istället. Det står för kilowatt toppeffekt och betyder samma sak. Modulens toppeffekt är uppmätt vid tester i labbmiljö enligt standardiserade testrutiner.

Vad är PERC-teknik?

Solpanelerna är uppbyggda av monokristallina kiselcellspaneler av PERC-teknik för bättre prestanda i värme och svagt ljus med en effekt av 300 Wp. När solen lyser på solcellerna tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till elektricitet. PERC-tekniken är standard i solpaneler från NIBE, för bästa resultat och högsta kvalitet.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår. Vanliga solcellslösningar fortsätter vara strömförande så länge solen lyser oavsett om huvudströmbrytaren är avslagen.

Behöver jag något annat än solel?

Ja, du behöver fortfarande en elleverantör för de stunder då solen inte skiner. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka under perioden mars till oktober. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning mot solen. Prata med en av våra säljare så hjälper vi dig med en kalkyl.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Hur mycket el genererar solcellerna?

Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster. Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Kan man lagra el som man inte använder?

Utvecklingen går fort framåt gällande batterilösningar och det finns lösningar, investeringen för den normala villaägaren är dock fortfarande förhållandevis hög, Mariebergs Solenergi och Nibe tillhandahåller inte detta i ordinarie sortiment, kontakta oss gärna för mer info.

Skötsel av solcellsanläggningen - service, tillsyn eller underhåll?

Du ska inte rengöra dina solpaneler. Risken är då att du repar glaset. Låt regn och vind gör jobbet. Låt snön ligga kvar, den glider ofta ner av sig själv.

Vad händer med solcellspanelerna när det snöar?

Snön glider lättare av solcellerna än på ett vanligt tak, eftersom ovansidan är av glas. Snön smälter också fortare tack vare solcellernas mörka färg. Vi har koll på snöbelastningen för ditt område och bygger solceller som tål svenskt väder. Därför behöver du inte skotta bort snön.

Behöver solpaneler underhåll?

Solpaneler kräver knappt underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Våra paneler behöver normalt inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts, lite regn är allt som behövs som oftast. 

Producerar solcellerna el även på vintern?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt. Bara ljust. En klar vår- eller sommardag produceras det generellt som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.