Garantivillkor

Garanti och kvalitetspolicy för Mariebergs
Solenergi

Mariebergs kvalitetspolicy innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Detta ger våra kunder tryggheten att vi levererar en anläggning som kommer att fungera problemfritt i många år.

Ansvarsförsäkring:
Mariebergs Solenergi har en entreprenadförsäkring med ansvarsförsäkring som skyddar köparens egendom i samband med installation/montage.

Garantier:

  • 10 års installationsgaranti/fackmanna garanti från Mariebergs
  • 12 års produktgaranti på Solpanelerna
  • 5 års garanti på växelriktaren + 2 års materialgaranti
  • 30 års garanti på infästningssystem
  • 25 års effektgaranti på minst 80 % effekt kvar i solpanelerna (solcellspanelernas ekonomiska livslängd är normalt minst 30 år)

Skötselanvisning:

En förutsättning för att garantin ska gälla är att produkten har använts enligt skötselanvisningen. Kontrollera med Mariebergs om du är osäker på användandet. Garantitiden räknas från datum för slutfaktura.

Du ska inte rengöra dina solpaneler. Risken är då att du repar glaset. Låt regn och vind gör jobbet. Låt snön ligga kvar, den glider ofta ner av sig själv.

Solpaneler kräver knappt underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Våra paneler behöver normalt inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts, lite regn är allt som behövs som oftast.

Frågor:

Har ni ytterligare frågor angående garantier eller hur man ska sköta sin anläggning, tala med våra säljare eller rådgivare som gärna svarar på dina frågor.

 

Övriga reservationer

Självbyggare eller företagskunder som själva monterar ansvarar för att installation görs fackmannamässigt enligt installationsanvisning. Garanti gäller inte om dessa minimikrav  inte följts eller om oaktsamhet påverkat produkten.

Se respektive tillverkares hemsida för detaljerade villkor. Vid fabrikationsfel gäller alltid leverantörens fabriksgaranti om dessa är längre än ovan.

 

Vi önskar er avkopplande och trevliga stunder i solen med billig miljövänlig el till hela huset.

 

Mariebergs Solenergi

2023-04-02

Wilhelm Berndtsson, VD