Garantivillkor

Garanti och kvalitetspolicy för Mariebergs
Solenergi

Mariebergs kvalitetspolicy innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Detta ger våra kunder tryggheten att vi levererar en anläggning som kommer att fungera problemfritt i många år.

 

Ansvarsförsäkring:

Mariebergs Solenergi har en entreprenadförsäkring med ansvarsförsäkring som skyddar köparens egendom i samband med installation/montage.

 

Garantier solceller:

NIBEs solpaneler är av hög kvalitet, vilket gör att vi kan lämna en lång effektgaranti: efter 25 år är det minst 80 % effekt kvar i solpanelerna.

(Solcellspanelernas ekonomiska livslängd är normalt minst 30 år.)

 

Tre års garanti lämnas Nibes solcellspaket.

Sju års materialgaranti på växelriktaren.

På själva solpanelerna lämnas totalt sju års garanti.

 

Garantier:

Fem års funktionsgaranti lämnas på de installationer som Mariebergs har utfört. Materialgarantier följer våra leverantörers garantier. Där gäller respektive produkts garantisedel(solceller, växelriktare, kabel).

 

Skötselanvisning:

En förutsättning för att garantin ska gälla är att produkten har använts enligt skötselanvisningen. Kontrollera med Mariebergs om du är osäker på användandet. Garantitiden räknas från datum för slutfaktura.

 

Du ska inte rengöra dina solpaneler. Risken är då att du repar glaset. Låt regn och vind gör jobbet. Låt snön ligga kvar, den glider ofta ner av sig själv.

 

Solpaneler kräver knappt underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Våra paneler behöver normalt inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts, lite regn är allt som behövs som oftast.

Frågor:

Har ni ytterligare frågor angående garantier eller hur man ska sköta sin anläggning, tala med våra säljare eller rådgivare som gärna svarar på dina frågor.

 

Sammanfattning:

# 5 års funktionsgaranti gäller för utförda arbeten och installationer.

 

# Tre års garanti gäller för fabrikationsfel på material. (Detta inkluderar ej förslitningsdelar)

 

# Ingen garanti. Notera att ingen garanti gäller för skönhetsfel som kan uppstå vid normal användning och yttre påverkan/förslitning eller oaktsamhet.

 

# Ovanstående policy är våra minimigarantier.

 

# självbyggare eller företagskunder som själva monterar ansvarar för att installation görs fackmannamässigt enligt installationsanvisning. Garanti gäller inte om dessa minimikrav  inte följts eller om oaktsamhet påverkat produkten.

 

Se respektive tillverkares hemsida för detaljerade villkor. Vid fabrikationsfel gäller alltid leverantörens fabriksgaranti om dessa är längre än ovan.

 

 

Vi önskar er avkopplande och trevliga stunder i solen med billig miljövänlig el till hela huset.

 

 

 

Mariebergs Solenergi

2019-06-19

Jörgen Symczak, VD